Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.15
ze dne 08.09.2008

Usnesení k urgenci žádosti o byt

Rada MČ

I. projednala urgenci žadatelky o nájem obecního bytu paní XY


II. vzala na vědomí urgenci žádosti o nájem bytu paní XY, která byla předložena dne 1.9.2008 na zasedání majetkové komise č. 22. Majetková komise urgenci vzala na vědomí s tím, že v současné době není volný byt, který by mohl být žadatelce přidělen


III. ukládá vedoucímu OSOM seznámit žadatelku se stanoviskem RMČ

Tisk Export článku do PDF