Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 68.2
ze dne 22.07.2009

Usnesení k sumarizaci stížností, petic a jiných podání za I. pololetí 2009

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ

sumarizaci stížností, petic a jiných podání za I. pololetí 2009

Tisk Export článku do PDF