Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.11
ze dne 28.11.2007

Usnesení k střetu zájmů a neslučitelnosti některých funkcí u veřejných funkcionářů"  - aplikace zákona

Rada MČ

I.  se seznámila s připraveným zněním nařízení tajemníka "Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí u veřejných funkcionářů"


II . souhlasí s předloženým zněním.

Tisk Export článku do PDF