Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.4
ze dne 17.03.2008

Usnesení k stanovisku k prodeji pozemku č. parc. 1501 k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost o stanovisko MHMP odboru obchodních aktivit k prodeji nebo k pronájmu části pozemku č. parc. 1501 k.ú. Řepy, za účelem výstavby čerpací stanice pohonných hmot společnosti Agip Oil Česká republika, s.r.o., Na Pankráci 1685/19, 140 21 Praha 4


II. nedoporučuje k prodeji nebo k pronájmu  na výstavbu čerpací stanice pohonných hmot, umístění stávajících sítí a blízkost zvláště chráněného území východně od záměru není pro takové využití vhodné 


III.  ukládá  OÚRI Ing. Filipové vyrozumět žadatele

Tisk Export článku do PDF