Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.34
ze dne 16.06.2008

Usnesení k rezignaci MUDr. Jana Šnajdra

Rada MČ

I. bere na vědomí rezignaci MUDr. Jana Šnajdra na funkci radního a zastupitele MČ Praha 17 .


II. konstatuje, že členem ZMČ se stává náhradník z kand. listiny ODS v komunálních volbách v MČ Praha 17 v r. 2006 Roman Moťovský. Slib složí na nejbližším zasedání ZMČ tj. 25.6.2008.


III. ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF