Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.25
ze dne 28.01.2009

Usnesení k revokaci usnesení RMČ Praha 17 č. 44.24 ze dne 8.10.2008 a návrh revokace usnesení ZMČ Praha 17 č. 15.4 ze dne 29.10.2008 k doplnění oprávněného nájemce b.j. č. 1268/XY pro prodej BJ bytového domu Španielova č.p. 1267 až 1269 - prodej III. etapa

Rada MČ

I. projednala informaci OSOM, že nájemce bytové jednotky č. 1268/XY pan XY je ještě nájemcem družstevního bytu o velikosti 1+k.k., který se nachází ve 3. NP  domu ve Varnsdorfské ulici v Praze 9 - Prosek


II. revokuje usnesení RMČ č. Praha 17 č. 44.24 ze dne 8.10.2008


III. souhlasí a doporučuje ZMČ revokovat usnesení ZMČ Praha 17 č. 15.4 ze dne 29.10.2008

- po revokaci usnesení ZMČ Praha 17 č. 15.4 ze dne 29.10.2008 vrátit panu XY poplatek za úhradu nákladů spojených s prodejem bytové jednotky ve výši 4 475,-Kč.


IV. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF