Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.8
ze dne 20.08.2008

Usnesení k rekonstrukci zabezpečovacího zařízení ČD na trase Praha Smíchov - Hostivice

Rada MČ

I. projednala žádost o vydání územního rozhodnutí - Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice 


II. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu, bez připomínek


III. ukládá OÚRI   Ing. Filipové dát na vědomí žadateli stanovisko M.ú. Řepy

Tisk Export článku do PDF