Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 43.18
ze dne 24.09.2008

Usnesení k pronájmu části pozemku p.č. 1362, k.ú.Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost SUPER sportu s.r.o., Na Pankráci 404/30a, 140 00,  Praha o ukončení smlouvy č.SM 0500000068 ze dne 3.1.2005 o pronájmu části pozemku.č. 1362 na reklamní zařízení Bigboard na Karlovarské ul.  k 11.8.2008 - odstranění reklamního zařízení z důvodu stavby Karlovarská - napojení na akci ŘSD Drnovská - Slánská.


II. schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.SM 050000068 k 11.8.2008 za předpokladu doplacení alikvotní části nájemního za druhé pololetí r.2008, 1.7.- 11.8. ve výši 7 954,-Kč.


III. ukládá vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele.

Tisk Export článku do PDF