Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.2
ze dne 20.08.2007

Usnesení k projednání  dodatku č. 2 víceprací na veřejnou zakázku  vypsanou dle § 12 odst.6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů "Výměna oken MŠ Laudova 1030, 1031", Praha 6 - Řepy"

Rada MČ

I. souhlasí s přijetím dodatku č. 2 víceprací firmy VEKRA, spol. r.o. ,Hlavní  456, 250 89 Lázně  Toušeň, IČO 430 050 21, DIČ CZ 430 050 21. Nabídková cena bez DPH 31 375,40 Kč, vč. DPH  37 337,00 - Kč

II. ukládá OÚR postupovat ve smyslu tohoto usnesení
Tisk Export článku do PDF