Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.46
ze dne 04.05.2009

Usnesení k projednání nabídky vyhotovení historické mapy v digitální podobě na CD z roku 1880, včetně jejího následného objednání

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA

s nabídkou pana Hříbka týkající vyhotovení barevného CD záznamu historické mapy


II. SOUHLASÍ

s objednáním vyhotovení historické mapy


III. UKLÁDÁ

kanceláři starostky zajištění objednávky na vyhotovení mapy.

Tisk Export článku do PDF