Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.7
ze dne 03.10.2007

Usnesení k projednání dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na "Výměnu oken MŠ Laudova 1030, 1031, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. souhlasí s přijetím dodatku č. 3  - posunutí termínu dokončení díla na 14.10. 2007.


II. pověřuje starostku podpisem dodatku č. 3


III. ukládá OÚRI postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF