Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.3.2
ze dne 12.11.2007

Usnesení k projednání a schválení  Organizačního řádu MČ a ÚMČ Praha 17

Rada MČ

I. projednala navržené změny textu předloženého návrhu  Organizačního řádu MČ a ÚMČ Praha 17


II. schvaluje předložený Organizační řád MČ a ÚMČ Praha 17 s účinností od 1.12.2007.


III. ukládá tajemníkovi úřadu realizovat neprodleně příslušné organizační změny vyplývající ze schváleného znění organizačního řádu.

Tisk Export článku do PDF