Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.2
ze dne 04.06.2007

Usnesení k projednání a přijetí nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna oken MŠ Socháňova č.p. 1175, 1176", Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala  přijetí nejvhodnější  nabídky.


II. souhlasí s přijetím  nabídky firmy PROFIFENSTER s.r.o., Tř. Budovatelů 2957, 434 01 Most,
IČO 254 92 616.
Nabídková cena bez DPH 2 335 970,30 Kč., vč. DPH 2 779 804 ,66 Kč.


III. pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.

Tisk Export článku do PDF