Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.52
ze dne 08.12.2008

Usnesení k programu jednání ZMČ dne 17.12.2008

Rada MČ

I. projednala návrh programu 16.zasedání ZMČ Praha 17


II. schvaluje navržený program a ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF