Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.31
ze dne 15.10.2007

Usnesení k programu 8. zasedání ZMČ Praha 17 - 24.10.2007

Rada MČ

I. projednala  program jednání ZMČ, které se koná dne 24.10.2007 od 15 hodin ve společenské místnosti ZŠ genpor. F. Peřiny (Socháňova)

II. odsouhlasila následující program
8.1   Kontrola zápisu
8.2   Návrh úplatného převodu nemovitostí -  Španielova 1267 až 1269
8.3   Prodej BJ - seznam oprávněných nájemců pro prodej BJ bytového domu
        Španielova č.p. 1267 až 1269
8.4   Prodej II.etapa - Revokace - Návrh úplatného převodu nemovitostí
        ul. Vondroušova 1167 až 1169
8.5   Prodej BJ - seznam oprávněných nájemců pro prodej BJ bytového domu
        Vondroušova č.p. 1167 až 1169
8.6   Prodej III.etapa - Revokace - Návrh úplatného převodu nemovitostí
        ul. Vondroušova 1150 až 1153
8.7   Prodej BJ - seznam oprávněných nájemců pro prodej BJ bytového domu
        Vondroušova č.p. 1150 až 1153
8.8   Změna oprávněného nájemce BJ č. 1261/2  Španielova
8.9   Změna oprávněného nájemce a žádost o uzavření společného nájmu BJ 1262/1 ul. Španielova
8.10  Prodej II.etapa - doplnění seznamu oprávněných nájemců Španielova 1261 až 1266
8.11  Žádost pí. Křivánkové o odkoupení bytové jednotky č. 1275/12 Španielova
8.12  Výše příspěvků do Fondu oprav a údržby
8.13  Doplnění zásad prodeje a Prováděcí předpis
8.14  Úplatný převod pozemků p.č. 1390/6, 1389/2
8.15  Žádost pana Těšínského o uzavření společného nájmu  k bytu č.13, č.p.1237
8.16  Volný byt zvláštního určení č.12 o velikosti 1+ kk/L s přísl., I.kategorie v
         přízemí domu č.p. 1193 - 1194 ve Vondroušově ul.,
8.17  Volný byt  č. 23 o velikosti 2+ kk s přísl.v 5. podlaží č.p. 1099/2
         v Žufanově ul.
8.18  Informace OSOM o počtu uvolněných bytů v období 2002 - 2007
8.19  Změny rozpočtu k 30.9.2007
8.20  Zpráva o plnění rozpočtu a plán hospodářské činnosti za 1. pololetí 2007
8.21  Návrh rozpočtového výhledu na r. 2008 - 2009
Návrh na odpis zůstatků u vybraných účtů hospodářské činnosti, které byly vyčísleny v účetní   
         evidenci při správě bytového fondu, kterou zajišťuje správní firma OPTIMIS spol. s r.o.
8.23  Projednání plánu investic MČ Praha 17 na volební období do r. 2010
8.24  Petice nájemníků domu Čistovická 241
8.25  Návrh na zrušení měsíčníku "Řepská sedmnáctka"
8.26  Náměty a připomínky členů ZMČ

III. ukládá KZ postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF