Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 53.32
ze dne 28.01.2009

Usnesení k prodloužení činnosti řídící skupiny komunitního plánování do konce volebního období

Rada MČ

I. projednala návrh na prodloužení činnosti řídící skupiny KP do konce volebního období.


II. souhlasí  s návrhem s tím, že řídící skupina KP předloží RMČ plán činnosti a rozpočtu na následující půlrok.

Tisk Export článku do PDF