Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.23
ze dne 15.10.2007

Usnesení k prodeji II.etapa - Náklady spojené s převodem vlastnictví  jednotek bytového domu Vondroušova č.p. 1167 až 1169  v k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala informaci OSOM o vyčíslení nákladů ve smyslu usnesení ZMČ č. 18/2 ze dne 22.2.2006, které vzniknou kupujícím s převodem vlastnictví jednotek bytových panelových domů.

II. schvaluje, aby oprávnění nájemci bytového panelového domu v ul. Vondroušova č.p.1167 až 1169 v k.ú. Řepy, kteří kupují  jednotky od obce hl. m. Prahy svěřené MČ Praha 17 do svého výlučného vlastnictví, hradili tyto náklady a poplatky spojené s  převodem vlastnictví :
1)  za prohlášení vlastníka budovy        1.700,- Kč +19% DPH  323,- Kč   =  2.023,- Kč
2)  za právní pomoc                              800,- Kč +19% DPH  152,- Kč     =     952,- Kč
3)  za kolek na povolení vkladu do KN   500,- Kč                                       =     500,- Kč
                                                                                                celkem         =  3.475,- Kč

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF