Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.13
ze dne 08.12.2008

Usnesení k prodeji části pozemku p.č.1142/469, k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost Magistrátu hl.m. Prahy, odboru obchodních aktivit o stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 1142/687 o výměře 208m2, který je oddělen GP č. 598-201/98 ze dne 19.10.1998 z pozemku p.č. 1142/469 v k.ú. Řepy, lokalita RD Fialka, ulice K  trninám za účelem sloučení s pozemky ve vlastnictví pana XY. Pozemek p.č. 1142/469 je ve vlastnictví Obce hl.m.Prahy.


II. schvaluje prodej  pozemku p.č.1502/687 o výměře 208m2 , lokalita  RD Fialce, ul.K trninám k.ú. Řepy, který je ve vlastnictví Obce hl.m. Prahy, za účelem sloučení s pozemky ve vlastnictví pana XY.


III. ukládá vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF