Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.9
ze dne 20.05.2009

Usnesení k připomínkám k projektové dokumentaci „Úprava vstupního podlaží a fasád Makovského 1222 - 1227, 1140 - 1145“

Rada MČ

I. BYLA SEZNÁMENA

s písemnými připomínkami nájemníků k projektové dokumentaci „Úprava vstupního podlaží a fasád Makovského 1222- 1227, 1140- 1145“ a se stanoviskem projektanta a OÚRI.


II. SOUHLASÍ

se stanoviskem


III. UKLÁDÁ

OÚRI odpovědět v řádném termínu, starostce se ukládá podpis stanoviska

Tisk Export článku do PDF