Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.49
ze dne 12.01.2009

Usnesení k přidělení náhradního bytu o vel. 2+k.k. v domě čp. 1145, Makovského ulice, Praha 6 – Řepy za přízemní byt o vel. 1+1/L v domě čp. 1140, Makovského ulice, Praha 6 – Řepy a schválení uzavření návrhu dohody  o přestěhování do náhradního  bytu a úhradě nákladů vynaložených na  úpravy ve stávajícím bytě a nákladů, spojených s přestěhováním

Rada MČ

I. projednala návrh OSOM na přidělení volného bytu o vel. 2+k.k. v 11.patře,tj.12.podlaží domu čp. 1145 v Makovského ulici, Praha 6-Řepy jako náhradní za byt o vel. 1+1/L v přízemí domu čp. 1140 v ulici Makovského, panu XY, trvale bytem Makovského čp. 1140, Praha 6 – Řepy.


II. projednala žádost pana XYo uzavření dohody o přestěhování  do  náhradního bytu, kde budou stanoveny všechny podmínky  přestěhování do náhradního bytu a úhradě nákladů vynaložených na  úpravy ve stávajícím bytě  vč.  nákladů  spojených s přestěhováním


III. schvaluje návrh OSOM pronajmout  byt o vel. 2+k.k. v 11. patře,tj. 12.podlaží  domu čp. 1145 v Makovského ulici  panu XY, trvale bytem  Makovského 1140, Praha 6 – Řepy jako náhradní za byt o vel. 1+1/L v přízemí  domu čp. 1140 v ulici Makovského, který musí být  uvolněn z důvodu  plánované rekonstrukce objektu Makovského čp. 1140-1145. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní  nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu  s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími  platnými předpisy. Uzavření nájemní smlouvy je dále podmíněno ukončením nájmu ke stávajícímu bytu v čp. 1140 Makovského  ul. dohodou.


IV. schvaluje  uzavření návrhu dohody o přestěhování  do  náhradního bytu, kde budou stanoveny všechny podmínky  přestěhování do náhradního bytu a úhradě nákladů vynaložených na úpravy ve stávajícím bytě  vč.  nákladů  spojených s přestěhováním. Výše platby bude sjednána na základě znaleckého posudku.


V. schvaluje zmocnění vedoucího OSOM k podpisu objednávky znaleckého posudku


VI. ukládá  vedoucímu  OSOM po zpracování návrhu dohody předložit dohodu ke schválení radě a  poté vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy k bytu o vel. 2+k.k. v 11. patře, tj. 12. podlaží  domu čp. 1145 v Makovského ulici

Tisk Export článku do PDF