Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 36.14
ze dne 16.06.2008

Usnesení k přidělení náhradního bytu č. 10 v domě čp. 1242, Galandova ulice, Praha 6 - Řepy za přízemní byt č. 1 v domě čp. 1227, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala návrh OSOM na přidělení volného bytu o vel. 2+k.k. v čp. 1242 v Galandově ulici, Praha 6-Řepy jako náhradní za byt v přízemí domu čp. 1227 v ulici Makovského, manželům XY


II. schvaluje ve smyslu usnesení ZMČ č. 34.17 ze dne 19.5.2008 návrh OSOM pronajmout byt v čp. 1242 v Galandově ulici, Praha 6-Řepy manželům XY jako náhradní za byt v přízemí domu čp. 1227 v ulici Makovského, který musí být uvolněn z důvodu plánované rekonstrukce objektu Makovského čp. 1222-1227. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní nájemní smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími platnými předpisy. Uzavření nájemní smlouvy je dále podmíněno ukončením nájmu ke stávajícímu bytu č. 1 v čp. 1227 Makovského ul. dohodou.


III. ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy a sepsání dohody o skončení nájmu a předání současného bytu v čp. 1227, Makovského ulici.
Tisk Export článku do PDF