Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 37.12
ze dne 02.07.2008

Usnesení k přemístění kaple č. 8 na pozemku č. parc. 397 k.ú. Řepy na pozemek č. parc. 548 k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "Přemístění kaple č. 8 na pozemku č. parc. 397 k.ú. Řepy na pozemek č. parc. 548 k.ú. Řepy" dle § 12 odst.3 zákona č. 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů


II. nesouhlasí s přijetím nabídky firmy Zeman -  stavební řemesla, s.r.o., U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 - Střešovice IČO 649 46 134 , DIČ CZ 649 46 134. Nabídková cena bez DPH 1 835 331 Kč, vč. DPH 2 184 044 Kč


III. ruší veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s bodem  č. 9  výzvy ze dne 30.5.2008, kde si toto právo zadavatel vyhradil.

Tisk Export článku do PDF