Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.66
ze dne 15.06.2009

Usnesení k pověření kontrolního výboru

Rada MČ

I. PROJEDNALA

postup OŽPD ve věci souhlasu s umístěním stánku pana Dang Dinh Khoa.


II. ŽÁDÁ

kontrolní výbor o prověření postupu OŽPD s vydáním souhlasného stanoviska

Tisk Export článku do PDF