Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.31
ze dne 20.08.2007

Usnesení k pověření k provádění občanských obřadů

Rada MČ

I. projednala návrh OOS na zvýšení počtu oddávajících a pověření výkonem občanských obřadů zastupitelů MČ Praha 17 Bc. Bořka Černovského a Antonína Kopeckého. Vzhledem k četnosti svatebních a jiných občanských obřadů se dosavadní počet tří zastupitelů provádějících občanské obřady projevil v praxi jako málo dostatečný a z tohoto důvodu je zvýšení počtu zastupitelů pověřených výkonem občanských obřadů vhodné.


II. souhlasí


III. postupuje návrh na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF