Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 44.3
ze dne 08.10.2008

Usnesení k posouzení obchodní využitelnosti pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy dle platného územního plánu s funkčním využitím OB, OV, SV, SMJ popř. VV

Rada MČ

I. projednala obchodní využitelnosti pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy dle platného územního plánu s funkčním využitím OB, OV, SV, SMJ popř. VV.


II. nedoporučuje využití ploch zeleně pro komerční využití. Došlo by tím ke zhoršení životního prostředí sídliště. V případě zastavění parkoviště, by bylo nutné vybudovat nové plochy pro parkovací místa.


III. ukládá OÚRI informovat zpracovatele předložené studie

Tisk Export článku do PDF