Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.7
ze dne 12.11.2007

Usnesení k plánu zimní údržby

Rada MČ

I. bere na vědomí, že na základě personální změny ve funkci tajemníka úřadu MČ Praha 17 dochází ke změně ve štábu zimní údržby. Místo Ing. Valečka je navržen Ing. Lubomír Němejc. V ostatním zůstává plán zimní údržby beze změn.


II. souhlasí s předkládaným návrhem


III. pověřuje pí. starostku podepsáním plánu zimní údržby,  organizačně zajistí OŽPD.

Tisk Export článku do PDF