Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 70.12
ze dne 19.08.2009

Usnesení k plánu BOZP na akci „Výměna oken a zateplení ZŠ Socháňova 1139, Praha 6 – Řepy“

Rada MČ

I. PROJEDNALA

přijetí dodatku č. 2 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace akce „Výměna oken, zateplení objektu a střechy ZŠ Socháňova 1139, Praha 6 – Řepy“ na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na výkon koordinátora BOZP - zpracování plánu BOZP pro vydání stavebního povolení


II. SOUHLASÍ

s přijetím nabídky firmy B. B. D., s. r. o., Rokycanova 30, Praha 3  - Žižkov, IČ: 26149788, DIČ: CZ26149788. Nabídková cena za zpracování plánu BOZP -  12 500 Kč bez DPH, vč. DPH 14 875 Kč


III. UKLÁDÁ

OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis dodatku ke smlouvě

Tisk Export článku do PDF