Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.17
ze dne 20.05.2009

Usnesení k opravě oplocení bikrosové dráhy pozemek p. č. 1504/1

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost Bikrosclubu Řepy o souhlas s opravou oplocení bikrosové dráhy v ulici U Boroviček. Náhradou za poničený plot je dřevěná kulatina na ocelových nohách. Tato oprava bude hrazena z grantu Letiště Praha a umožňuje případnou úpravu umístění při uvažovaném zprovoznění ulice U Boroviček.


II. SCHVALUJE

vydat souhlasné stanovisko k opravě oplocení bikrosové dráhy v ulici U Boroviček, provedení dřevěná kulatina na ocelových nohách.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF