Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.18
ze dne 08.08.2007

Usnesení k opakované žádost paní XY , Socháňova 1131 o prominutí poplatků z prodlení

Rada MČ

I. projednala opakovanou žádost paní XY , nájemkyně bytu v domě čp. 1131 v Socháňově ulici, o prominutí poplatků z prodlení ve výši 13.590,- Kč


II. zamítá žádost


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF