Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.15
ze dne 20.08.2008

Usnesení k odměně ředitelů příspěvkových organizací za I. pololetí 2008

Rada MČ

I. projednala návrhy odměn ředitelů příspěvkových organizací MČ Praha 17


II. schvaluje výše odměn vyplácených vedoucím organizací z jejich rozpočtů


III. ukládá písemně informovat vedení příspěvkových organizací

Tisk Export článku do PDF