Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.6
ze dne 17.03.2008

Usnesení k  výměně oken MŠ Bendova 1122, 1123, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky zadané jako podlimitní ve zjednodušeném řízení dle § 12 odst.5 a § 38 odst. 1 zákona č. 137/ 2006 Sb. o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších.


II. souhlasí  s přijetím nabídky firmy PKS mont a.s., Brněnská 126, Žďár nad Sázavou, IČO 652 76 507, CZ 652 76 507. Nabídková cena bez DPH 4 286 234 Kč. vč, DPH 5 100 618 Kč.


III.  ukládá  OÚRI Ing. Filipové zajistit potřebné, starostce podpis  rozhodnutí a smlouvy o dílo

Tisk Export článku do PDF