Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.19
ze dne 06.03.2008

Usnesení k  prodeji bytové jednotky  Španielova čp. 1266 k.ú. Řepy oprávněnému nájemci

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky  ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1266 v m.č.Praha 17, oprávněnému nájemci paní XY.


II.  souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky  ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1266 v m.č. Praha 17 oprávněnému nájemci, paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č.6.7 ze dne 13.6.2007, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Španielova 1261 až 1266  v m.č. Praha 17 - prodej II.etapa. ,bytová      jednotka , plocha  jednotky 74, 2m2, spoluvlastnický podíl 742/79756, cena jednotky vč. pozemku 500.211,- Kč.


III. ukládá vedoucí OSOM  předložit návrh  na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF