Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.8
ze dne 06.03.2008

Usnesení k  opravě střešní krytiny č.p. 268 ul. Žalanského (domeček)

Rada MČ

I. projednala návrh na opravu střešní krytiny č.p. 268 ul. Žalanského.


II.  souhlasí  s přijetím nabídky firmy   Klempík - Stav, s.r.o., Plzeňská 1838/142, 150 00 Praha 5 - Smíchov , IČO 26184087.  Nabídková cena bez DPH 46 960 Kč,  vč. DPH 55 882, 40 Kč.


III.  ukládá OÚRI Ing. Filipové vystavit objednávku, starostce její podpis.

Tisk Export článku do PDF