Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.24
ze dne 03.10.2007

Usnesení k návrhům&nbsp; úplatného převodu nemovitostí a prodejní ceny pozemků <BR>1. návrh úplatného převodu nemovitostí - prodej&nbsp; domů v ul. Nevanova č.pop. 1053 až 1055 <BR>2. návrh úplatného převodu nemovitostí - prodej domů v ul. Španielova č.pop. 1267 až 1269&nbsp;&nbsp; <BR>3. návrh na&nbsp; prodejní cenu za 1 m2 pozemku

Rada MČ

I. projednala výše uvedené návrhy zástupce starostky p. Antonína Kopeckého na úplatný převod pozemků a návrh prodejní ceny pozemků.


II. předkládá ZMČ ke schválení návrh úplatného převodu pozemků:
1. parc.č. 1142/42, 1142/43, 1142/44 pod domy č. pop. 1053 až 1055 ul. Nevanova a předzahrádek 
parc.č.  1142/269, 1142/270 před domy č. pop. 1053 až 1055 ul. Nevanova v k.ú. Řepy,
2. parc.č. 1238/27, 1238/30, 1238/31 pod domy č. pop. 1267 až 1269 ul. Španielova v k.ú. Řepy,
3. prodejní ceny za 1 m2 pozemku dle cenové mapy stavebních pozemků 2007 , a to pro pozemky
Nevanova 1053 - 1055 je 1 910,- Kč/m2 a pro pozemky Španielova 1267 - 1269 je 1 870,-Kč/m2.


III. ukládá OSOM zajistit zveřejnění záměru prodeje ve smyslu ust. § 36, odst. 1 ust. zákona č. 131/2000 Sb.,  v platném znění, o hlavním městě Praze a předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF