Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.7
ze dne 15.10.2007

Usnesení k návrhu vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m. Prahy pro rok 2008 - připomínkové řízení

Rada MČ

I. projednala návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl.m.Prahy, k.ú. Řepy pro rok 2008.


II. nemá k návrhu vyhlášky cenové mapy stavebních pozemků rok 2008 pro spravované území MČ Praha 17 připomínek.


III. ukládá OSOM informovat odbor správy majetku MHMP.

Tisk Export článku do PDF