Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 54.27
ze dne 11.02.2008

Usnesení k návrhu smlouvy o využití pozemku k akci "protihlukový pás zeleně podél ul. Plzeňské"

Rada MČ

I. projednala návrh smlouvy o využití pozemku k akci "protihlukový pás zeleně podél ul. Plzeňské"


II. souhlasí s uzavřením smlouvy o využití pozemku k akci "protihlukový pás zeleně podél ul. Plzeňské"


III. ukládá OÚRI zajistit potřebné, starostce podpis smlouvy o využití pozemku

Tisk Export článku do PDF