Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.8
ze dne 19.11.2008

Usnesení k návrhu rozpočtu na rok 2009 – I. verze

Rada MČ

I. projednala Návrh rozpočtu na rok 2009 – I. verze

                                                                                      
II. ukládá ekonomickému odboru a zástupci starostky městské části-Bc.B.Černovskému zapracovat požadavky z jednání rady městské části do návrhu rozpočtu na rok 2009 - I. verze


III. ukládá ekonomickému odboru a zástupci starostky městské části-Bc.B.Černovskému projednat návrh rozpočtu na rok 2009 – I. verze se správci kapitol vč. zapracovaných požadavků

Tisk Export článku do PDF