Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.10
ze dne 03.10.2007

Usnesení k návrhu plánu investic Městské části Praha 17

Rada MČ

I. se seznámila  s návrhem plánu investic Městské části Praha 17

II. schvaluje výhled do r. 2010


III. předkládá Finančnímu výboru orientační výhled investic všech volebních stran na další roky.

Tisk Export článku do PDF