Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.4
ze dne 20.08.2007

Usnesení k návrhu na vypsání výzvy na veřejnou zakázku dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. zákona o veřejných zakázkách na zpracování projektové dokumentace stavby ke stavebnímu povolení a pro provádění stavby "Rekonstrukce základní umělecké školy Blatiny, Španielova 50/1024,Praha 6 - Řepy"

Rada MČ

I. souhlasí s vypsáním výzvy a s úhradou nákladů částečně ze získaného grantu FM EHP/Norska, dofinancování M.č. Praha 17.

II. ukládá OÚR postupovat ve smyslu tohoto usnesení
Tisk Export článku do PDF