Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.6
ze dne 21.01.2008

Usnesení k návrhu na usnesení k návrhu rozpočtu MČ Praha 17 na r. 2008

Rada MČ

I. bere na vědomí Návrh na usnesení k návrhu rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2008.
Tisk Export článku do PDF