Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.21
ze dne 08.08.2007

Usnesení k návrhu na pronájem bytu č.31 o vel. 1+k.k. s přísl. v 6. podlaží domu čp.1120 ve Bazovského ulici, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu č. 31 o vel. 1+k.k. s přísl. v 6. podlaží domu čp. 1120 v Bazovského ulici, Praha 17 - Řepy


II. schvaluje návrh majetkové komise č. 8 ze dne 16.7.2007 pronajmout byt žadatelce z evidence žádostí o pronájem obecního bytu paní XY , trvale bytem Španielova čp. 1315, Praha 17-Řepy, (2 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF