Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.7
ze dne 17.03.2008

Usnesení k námětům k novému Úpn

Rada MČ

I. projednala náměty k novému územnímu plánu hl.m. Prahy


II. souhlasí s náměty pro nový územní plán  hl.m .Prahy pro k.ú. Řepy jsou uvedeny v příloze situace 


III. ukládá  OÚRI Ing. Filipové vyrozumět odbor územního plánu MHMP

Tisk Export článku do PDF