Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 35.4
ze dne 04.06.2008

Usnesení k nájemní smlouvě mezi Městskou částí Praha 17 a Soukromou střední uměleckou školou designu, s.r. o.

Rada MČ

I. byla seznámena se zněním nájemní smlouvy mezi Městskou částí Praha 17 a Soukromou střední uměleckou školou designu s.r.o., na pronájem nebytových prostor v budově Základní školy Laudova,


II. souhlasí se zněním nájemní smlouvy mezi Městskou částí Praha 17 a Soukromou střední uměleckou školou designu s.r.o., na pronájem nebytových prostor v budově Základní školy Laudova.


III. zplnomocňuje starostku Městské části Praha 17 k podpisu nájemní smlouvy se Soukromou střední uměleckou školou designu s.r.o., na pronájem nebytových prostor v budově Základní školy Laudova.

Tisk Export článku do PDF