Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.23
ze dne 09.03.2009

Usnesení k náhradnímu bytu za přízemní byt v domě čp. 1142, Makovského ulice, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. projednala  žádost paní XY o  pronájem 2  bytů menších rozměrů jako náhradních za stávající byt o vel. 1+1/L v přízemí domu čp. 1142, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy, který musí být uvolněn z důvodu rekonstrukce objektu čp. 1140-1145.


II. projednala  návrh OSOM na přidělení volného bytu o vel. 1+1/L v 8.patře, tj.9.podlaží domu čp. 1225 v Makovského ulici, Praha 6-Řepy jako náhradní za byt o vel.1+1/L  v přízemí domu čp. 1142 v ulici Makovského, paní XY, trvale bytem Makovského čp. 1142, Praha 6 – Řepy.


III.  zamítá  žádost pí. XY o přidělení 2 malometrážních bytů  jako náhradních za byt o vel. 1+1/L v přízemí domu čp. 1142.


IV. souhlasí a doporučuje ZMČ ke schválení   návrh OSOM pronajmout  po ukončení oprav byt o vel. 1+1/L v 8. patře,tj.  9.podlaží  domu čp. 1225 v Makovského ulici paní XY, trvale bytem   Makovského 1142, Praha 6 –  Řepy jako náhradní za byt o vel. 1+1/L v přízemí  domu čp.  1142 v ulici Makovského,  který musí být  uvolněn z důvodu  plánované rekonstrukce objektu    Makovského čp. 1140-1145. Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínek původní  nájemní   smlouvy, tj. na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 a dalšími  platnými předpisy. Uzavření nájemní   smlouvy je dále podmíněno ukončením nájmu ke stávajícímu bytu v čp. 1142 Makovského  ul. dohodou.


V. souhlasí a doporučuje ZMČ ke schválení, že dlužná částka váznoucí na bytě bude vymáhána po posledních uživatelích bytu. 


VI.  ukládá  vedoucímu OSOM předložit návrh na pronájem bytu k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF