Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.16
ze dne 09.04.2008

Usnesení k náhradnímu bytu za přízemní byt č. XY domě čp. 1222, Makovského ulice, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s vyjádřením  paní XY k nabídce náhradního bytu za stávající byt  č. XY o vel. 1+1/L v přízemí domu čp. 1222, Makovského ulice, tj. s odmítnutím nabídky stejného bytu o vel. 1+1/L nebo 2+k.k. a s žádostí o
a) 2 malometrážní byty v domech které nejsou určeny k odprodeji. Pokud by nebyla jiná možnost, pak 1 byt by mohl být v domě určeném k odprodeji.  
b)  1 byt o vel. 3+1/L , který nechce odkupovat.


II. bere na vědomí odmítnutí bytu stejné velikosti za stávající byt  č. XY o vel. 1+1/L v přízemí domu čp. 1222, Makovského ulici


III. schvaluje  návrh OSOM na přidělení 2 malometrážních bytů o vel.1+k.k. a 2+k.k. v domech které nejsou určeny k odprodeji, příp.1 byt  v domě určeném k odprodeji.  


IV. ukládá  vedoucí OSOM pokračovat v jednání o náhradním bytě podle tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF