Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.24
ze dne 20.05.2009

Usnesení k nabídkovému řízení na pronájem startovacího bytu č. XY o vel. 1+k.k. v ul. Nevanova čp. 1077, Praha 17 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

jedinou žádost přihlášenou do nabídkového řízení vyvěšeného dne 13. 3. 2009 do 10. 4. 2009 na pronájem startovacího bytu č. XY o vel. 1+k.k. s přísl., I. kat. v ul. Nevanova čp. 1077, Praha 17 – Řepy


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit pronájem startovacího bytu jedinému žadateli, paní XY, bytem Nevanova 1037, Praha-Řepy (2 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let bez možnosti prodloužení, za nájemné ve výši 35,22 Kč/m2/měs. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15. 5. 2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF