Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.13
ze dne 17.03.2008

Usnesení k nabídkovému  řízení na pronájem startovacího bytu  o vel. 2+k.k. v ul. Nevanova čp. 1077, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala jedinou žádost přihlášenou do nabídkového řízení vyvěšeného dne 23.1.2008 do 21.2.2008 na pronájem startovacího bytu  o vel. 2+k.k. s přísl., I.kat. v ul. Nevanova čp. 1077, Praha 17 - Řepy


II. souhlasí a doporučuje ZMČ  v souladu se schválenými pravidly pronájmu startovacích bytů ze dne 29.8.2007 schválit pronájem bytu jedinému žadateli, paní XY a panu XY, bytem Na Bělohorské pláni, Praha-Řepy. (3 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let bez možnosti prodloužení, za nájemné ve výši 35,22 Kč/m2/měs. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu §686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu


III. ukládá OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF