Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.34
ze dne 12.11.2007

Usnesení k informace návrhu rozpočtu

Rada MČ

I. bere na vědomí  informace k přípravě  návrhu rozpočtu na r. 2008.
Tisk Export článku do PDF