Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.13
ze dne 21.01.2008

Usnesení k II. etapě prodeje -seznam oprávněných nájemců pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1167 až 1169

Rada MČ

I. projednala prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova č.p. 1167 až 1169 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, který byl schválen usnesením ZMČ č.8.5 ze dne 24.10.2007.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ revokovat usnesení ZMČ č. 8.5 ze dne 24.10.2007 a schválit prodej bytových jednotek ve smyslu ust.  § 6  zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů   v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1167 až 1169   v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, uvedeným v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást  tohoto usnesení  a znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové  jednotky - příloha č. 2


III. ukládá vedoucí OSOM  předložit návrh  na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF