Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.0
ze dne 20.08.2008

Usnesení k doplnění zápisu z 39.zasedání RMČ

Rada MČ

I. ukládá kanceláři starostky doplnit níže uvedený dodatek k usnesení č. 39.13  - Návrh investičních akcí pro rok 2009 vč. návrhu rozpočtového výhledu - požadavek na  jejich finanční krytí z rozpočtu hl.m. Prahy

-  urychlit rekonstrukci a modernizaci Základní umělecké školy Blatiny

Tisk Export článku do PDF